CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 1. Việc thu thập dữ liệu trên website e-learn.com.vn bao gồm: Họ tên; email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (khách hàng). Đây là các thông tin mà e-learn.com.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để e-learn.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 2. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website e-learn.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 3. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho e-learn.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:
 • Website e-learn.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 1. Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
 2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và e-learn.com.vn;        
 3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 4. Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 5. Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại e-learn.com.vn.
 6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: e-learn.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin:
 1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của e-learn.com.vn.
 • Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng
 • Chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có những người hoặc tổ chức sau mới có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng:
 1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Đông;
 2. Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Đông cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 3. Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 4. Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH ĐÔNG
 1. Trụ sở chính: Số nhà 23/236 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 2. Điện thoại: 038.832.0246
 3. Email: support@e-learn.com.vn
 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 1. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website e-learn.com.vn thực hiện việc này.
 2. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website e-learn.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, e-learn.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 1. Thông tin cá nhân của khách hàng trên website e-learn.com.vn được e-learn.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của e-learn.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website e-learn.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của e-learn.com.vn.
 5. Ban quản lý website e-learn.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website e-learn.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích
 • Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: support@e-learn.com.vn hoặc gọi điện thoại tới 0866 039 856 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

BAN QUẢN TRỊ

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%