Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên.

  • Công thức
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính

If + S + V(present)

S + V(present)

Ví dụ: If you press this button, If you press this button.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để dự đoán một hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai khi có một điều kiện nhất định xảy ra trước.

  • Công thức
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính

If + S + V(present)

S + will/can/may …. + V infinitive

Ví dụ: If it’s sunny, we will go camping.

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể sẽ không xảy ra trong tương lai dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại.

  • Công thức
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính

If + S + V(past)/WERE

S + should/ would/ could/ might + V-infinitive

Ví dụ: If I studied hard, I would pass the exam.

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ bởi điều kiện nói tới đã không xảy ra.

Công thức:

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính

If + S + HAD + V3/ED

S + should/would/could/might + have + V3/ed

Ví dụ: If she had started sooner yesterday, she could have had enough time for today’s work.

Câu điều kiện hỗn hợp:

Câu điều kiện hỗn hợp là giả thiết về một hành động, sự việc sẽ xảy ra ở hiện tại nếu điều kiện nói tới trong quá khứ có thật.

Công thức:

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + had + Vpp/V-edS  + would + V-infinitive

Ví dụ: If I had worked harder, I would be rich now. 

Vừa rồi, Global E-learn đã chia sẻ với các bạn về câu điều kiện và cách dùng. Các bạn nhớ hãy ôn tập và làm bài tập đầy đủ để nắm vững kiến thức về phần này. Bên cạnh đó, nếu còn thắc mắc hay gặp những khó khăn trong quá trình học tập, hãy trải nghiệm tại https://e-learn.com.vn/ để học tập tốt hơn nhé.

Chúc các bạn học tập tốt!

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%