Mệnh đề quan hệ và cách dùng

02 Tháng Sáu 2022

Định nghĩa Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề đứng sau một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. …
Xem thêm

Cách dùng và cấu trúc các loại câu điều kiện

02 Tháng Sáu 2022

Câu điều kiện loại 0 Câu điều kiện loại 0 dùng để diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên. Công…
Xem thêm

Các Cấu Trúc Đi Với Động Từ Nguyên Thể V – Infinitives

02 Tháng Sáu 2022

Likely có thể xuất hiện trong cấu trúc Be likely + to Verb hoặc It’s likely that + mệnh đề để chỉ điều…
Xem thêm

Cấu trúc và quy tắc “câu hỏi đuôi”

02 Tháng Sáu 2022

Câu hỏi đuôi là gì? Câu hỏi Đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi yes-no, được đặt ở sau và…
Xem thêm

Các dạng thức của động từ: To-V or V-ing

02 Tháng Sáu 2022

To-V (Infinitive) Chức năng To-V đóng vai trò làm chủ ngữ: Ví dụ: To travel the world is my dream. (du…
Xem thêm

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%