Mệnh đề chỉ thời gian, nguyên nhân, mục đích, kết quả

02 Tháng Sáu 2022

Định nghĩa Mệnh đề trạng ngữ được dùng với chức năng như một trạng ngữ, nhằm bổ nghĩa cho mệnh đề…
Xem thêm

Các từ nối: and, but, because, or, so, therefore, however, although

02 Tháng Sáu 2022

Conjunction (từ nối): có chức năng nối các từ, các mệnh đề hoặc các câu lại với nhau. 1. And (và): dùng…
Xem thêm

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%