Tổng hợp: Kiến thức về Câu hỏi đuôi (Question Tag ) và bài tập minh họa

Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi Đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi yes-no, được đặt ở sau và được phân cách với mệnh đề trần thuật bằng một dấu phẩy. Nếu mệnh đề trần thuật ở dạng phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định và ngược lại.

Cách dùng:

  • Câu hỏi đuôi dùng để xác định xem thông tin ở mệnh đề trần thuật có đúng không.
  • Ngoài ra, câu hỏi đuôi được thêm vào để thể hiện cảm xúc

Ví dụ:

He is a doctor, isn’t he? ( anh ấy là bác sĩ, phải không?)

He didn’t complete their homework, did he? (Anh ấy đã không hoàn thành bài tập về nhà của anh ấy đúng không?)

Cấu trúc:

Main ClauseTag question
Positive
S + trợ động từ/tobe + V, He is handsome,
Negative
trợ động từ/tobe + not + S? is he?
Negative
S + trợ động từ/tobe + not + V, He didn’t come here,
Positive
trợ động từ/tobe + S? did he?

Các trường hợp đặc biệt:

I amI am a translator, aren’t I?  I am not sick, am I? 
let’sLet’s go outside, shall we? 
everyone, everybody, anybody, anyoneEveryone speaks English, don’t they?  
nobodyNobody remembered my date of birth, did they?
nothing, no oneNothing is special, is it?  
someoneSomeone isn’t here, are they? 
never, seldom, hardly, little, fewShe hardly eats bread, does she?
it seems thatIt seems that it is going to rain, isn’t it? 
to v To play video games doesn’t entertain us much, does it? 
clauseWhat I am hearing is very interesting, isn’t it? 
command sentenceDo sit down, will you?  Don’t make noise, will you? 
i wishShe wishes she would become beautiful, may she? 
oneOne can play this song, can’t you? 
mustmust work a lot to meet the deadline, needn’t I?  They must come home late, mustn’t they?  He must come early, doesn’t he? 
what a/an…, how…, such a/an…What a lovely kitten, isn’t it?
I think/ feel/ expect I believe the fairies exist, don’t they? I don’t think she can do it, can’t she?  
had better, would ratherYou had better go to school early, hadn’t you? 
used toShe used to live here, didn’t she?

Vừa rồi, Global E-learn đã chia sẻ với các bạn về cấu trúc và quy tắc của câu hỏi đuôi. Các bạn nhớ hãy ôn tập và làm bài tập đầy đủ để nắm vững kiến thức về phần này. Bên cạnh đó, nếu còn thắc mắc hay gặp những khó khăn trong quá trình học tập, hãy trải nghiệm tại https://e-learn.com.vn/ để học tập tốt hơn nhé.

Chúc các bạn học tập tốt!

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%