Nhằm đáp ứng nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc tế ngày càng cao, Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge không ngừng đổi mới bài thi, đảm bảo tiếp cận, bám sát việc dạy và học tiếng Anh. Cambridge đã thay đổi cấu trúc trong bài thi KET (Key English Test) trong kỳ thi từ tháng 01/2020.

Theo cấu trúc mới bài thi KET sẽ nâng cao hơn và chèn các dạng của bài thi PET (Preliminary English Test). Cambridge Assessment English đã có những thay đổi ở cả ba bài thi cho 4 kỹ năng Đọc & Viết, Nghe, Nói. Cụ thể như sau:

Cấu trúc đề thi vẫn giữ nguyên, kỳ thi KET và đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được thực hiện trên ba bài thi:

 
Bài thi Nội dưng Điểm %  Mục Đích

Đọc và viết (1 giờ)

7 phần 32 câu hỏi 50% Thí sinh thể hiện khả năng hiểu các thông tin được viết đơn giản như biển báo, tờ rơi, báo và tạp chí.
Nghe (30 phút) 5 phần 25 câu hỏi 25% Yêu cầu thí sinh có thể hiểu các thông báo và các tài liệu nói khác khi người nói nói một cách chậm rãi
Nói (8-10 phút/ cặp thí sinh) 2 phần 25% Thí sinh thể hiện khả năng tham gia một cuộc hội thoại bằng cách trả lời và hỏi các câu hỏi đơn giản. Bài kiểm tra nói có thể diễn ra theo hình thức mặt đối mặt với 1 hoặc 2 thí sinh khác và 2 giám khảo. Điều này cho phép kết quả kiểm tra thực tế và chính xác hơn.

Kỹ năng Đọc và Viết:

  • Thời gian: 60 phút (format cũ là 70 phút)
  • Kỹ năng đọc: 5 phần, 30 câu hỏi (format cũ là 8 phần, 55 câu hỏi)
  • Kỹ năng viết: 2 phần (format cũ là 1 phần)
  • Một số phần sẽ tuân theo thứ tự khác hoặc ngắn hơn (dạng cũ có 9 phần, 56 câu hỏi):
 
Phần Nhiệm vụ Hình thức Số câu hỏi
1 (phần mới từ đề PET thêm vào) Lựa chọn đáp án Đọc hiểu 5 mẩu tin ngắn. 6
2 (phần điều chỉnh) Nối Đọc 3 đoạn văn ngắn để hiểu chi tiết và các thông tin cần thiết. Phần này tương tự phần 4 cũ nhưng chỉ có 3 đoạn văn và lựa chọ đáp án A, B, C thay vì Đúng, Sai, Không đề cập. 7
3 Câu hỏi lựa chọn đáp án – đoạn văn dài Đọc 1 đoạn văn dài để hiểu ý chính và chi tiết. Tương tự phần 4 cũ. 5
4 Câu hỏi lựa chọn đáp án – điền vào chỗ trống Đọc 1 đoạn văn và chọn từ (A, B, C) để điền vào chỗ trống. Tương tự phần 5 nhưng ngắn hơn. 6
5 Điền vào chỗ trống Đọc 1 đoạn văn và điền từ vào chỗ trống, tương tự phần 7 cũ nhưng ngắn hơn. 6
6 (phần điều chỉnh) Viết 1 đoạn tin nhắn ngắn Viết 1 đoạn tin nhắn/mẩu tin để trả lời các thông tin đã cho. Tương tự phần 9 cũ nhưng học sinh cần viết 25 từ trở lên thay vì chỉ viết 25-35 từ. 1
7 (phần mới) Viết 1 câu chuyện ngắn Viết 1 câu chuyện ngắn dựa trên 3 bức tranh, viết 35 từ trở lên. 1

Kỹ năng Nghe:

  • Thời gian 30 phút
  • Kỹ năng nghe bao gồm 5 phần và 25 câu hỏi như cũ
  • Tuy nhiên thứ tự các phần có thay đổi.
Phần Nhiệm vụ Hình thức Số câu hỏi
1 Lựa chọn đáp án – các đoạn văn ngắn Nghe 5 đoạn văn ngắn để tìm thông tin chi tiết và chọn bức tranh đúng (A, B, C). Tương tự phần 1 cũ. 5
2 Điền vào chỗ trống Nghe 1 đoạn văn dài và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống (1 từ, số, ngày hoặc thời gian). Tương tự phần 5 cũ. 5
3 Lựa chọn đáp án – các đoạn văn dài Nghe 1 đoạn văn dài để hiểu thông tin chi tiết, cảm xúc và quan điểm của người nói. Tương tự phần 3 cũ. 5
4 (phần mới) Lựa chọn đáp án đúng Nghe 5 đoạn văn ngắn để hiểu ý chính hoặc thông điệp của người nói. 5
5 Nối Nghe 1 đoạn văn dài hơn để hiểu thông tin chi tiết. Tương tự phần 2 cũ. 5

Kỹ năng Nói:

  • Thời gian 8-10 phút
  • Gồm 2 phần giống phiên bản cũ.
Phần  Bài  Dạng
1 Phần giới thiệu Thí sinh thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tổng quát hàng ngày và trong đời sống. Thí sinh cung cấp các thông tin về cá nhân và trả lời giám khảo các câu hỏi về cuộc sống thường nhật, sở thích, … trả lời theo cấu trúc câu hỏi “ Tell me something about…”
2 (phần mới) Phần tương tác So sánh, mô tả và thể hiện ý kiến cá nhân. Thảo luận giữa các thí sinh theo thông tin bức tranh được cho sẵn theo chủ điểm, ví dụ “ Kỳ nghỉ” và thảo luận theo sự dẫn dắt của giám khảo.

Bên trên là cấu trúc đề thi trình độ KET mới nhất được áp dụng trong kỳ thi chính của Cambrigde. Global E-learn mong quý phụ huynh và học sinh lưu tâm để có thể đạt được chứng chỉ như kỳ vọng.

CHINH PHỤC TIẾNG ANH
NÓI NHIỀU HƠN, HỌC NHANH HƠN

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ, NHẬN ƯU ĐÃI NGAY ĐẾN 48%